Loompex.pl - ubrania używane, secondhand online, ciucholand.
cart2 0 Cart
3 Account
Contact us
4 Info

Regulamin sklepu loo.com.pl

Rozporządzenie RODO, to dokładnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest HYVA Radosław Ruszewski. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu  są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na WWW.LOO.COM.PL newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

  w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,

 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: KONTAKT@LOO.COM.PL.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

17. Witryna WWW.LOO.COM.PL używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy WWW.LOO.COM.PL w celu optymalizacji działań.

19.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Korzystając z serwisu www.loo.com.pl prosimy o zapoznanie się z regulaminem dotyczącym składania zamówień, dostawy towaru oraz sposobem płatności oraz  zasad dotyczących prywatności sklepu LOO.

Złożenie zamówienia nie oznacza akceptacji regulaminu.

Do akceptacji regulaminu konieczna jest osobna zgoda Zamawiającego.

 

I. Warunki ogólne


1. Właścicielem sklepu internetowego loo.com.pl (zwanego dalej Sklepem) jest:

HYVA Radosław Ruszewski, NIP: 516325140

 

2. Oferta skierowana jest do  osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Konsument) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej (Przedsiębiorca) , a także osób prawnych widniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym.


3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich. Cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji i może ulec zmianie jedynie wskutek indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Sklepem a Zamawiającym.

II. Składanie zamówienia zakupu towaru


1. Zamówienia towarów można dokonywać  przez 7 dni w tygodniu 24h/dobę drogą elektroniczną korzystająca z funkcji koszyka dostępnego na stronie sklepu .


2. Zamawiający jest zobligowany do podania w formularzu zamówienia danych potrzebnych do jego realizacji, tj.: imię, nazwisko oraz adres, a także numer telefonu i adres e-mail celem umożliwienia potwierdzenia zamówienia.


3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma od Sklepu jego potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu.


4. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia w momencie:


a) otrzymania przez Zamawiającego drogą mailową potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep – w przypadku zamówień płatnych gotówką przy odbiorze; 


b) w momencie zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sklepu lub potwierdzenia przez Zamawiającego dokonania przelewu  – w przypadku zamówień płatnych przelewem.


5. Po zrealizowaniu zamówienia, tj. w w dniu przekazania towaru do wysyłki w placówce Poczty Polskiej, Sklep wysyła Zamawiającemu drogą mailową informację o wysłaniu towaru.

 

III. Sposoby płatności za zakup towaru


1. Należności za zamówione towary razem z doliczonymi kosztami dostawy Zamawiający może uiścić:


a) przelewem – bezpośrednio na rachunek bankowy należący do firmy:

 

-  w tytule przelewu wpisując numer zamówienia

 

b) za pośrednictwem systemu płatności przelewy24IV. Dostawa zakupionego towaru


1. Dostawy realizujemy na terytorium Polski. Zamówienia poza granice kraju są możliwe po dokonaniu ustaleń pomiędzy Sklepem a Zamawiającym w zakresie dostawy oraz płatności za przesyłkę zagraniczną.


2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych potrzebnych na skompletowanie i zapakowanie zamówionego towaru.

3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, który zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy towaru.


4. Dostępne sposoby dostawy : przesyłka polecona ekonomiczna (Poczta Polska), kurier DPD, paczkomaty.

5. Koszt dostawy zawiera cenę przesyłki i cenę opakowania. W przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu za przesyłką płaci się tylko raz.

6. W przypadku chwilowego braku wybranego towaru skontaktujemy się z Klientem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszego postępowania. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia. Na życzenie zamawiającego możemy wysłać dostępną część zamówionego towaru, a resztę przesłać w terminie późniejszym na koszt Sklepu (ewentualne rabaty obowiązują wtedy, jak dla całego zamówienia).

V. Moment zawarcia umowy kupna zamówionego towaru

 

 1. Umowa kupna zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Zamawiającego złożenia zamówienia dokonanego po wypełnieniu formularza zamówienia towaru (przyjęcie oferty kupna towaru)  i dostarczenia Sklepowi  potwierdzenia drogą mailową.
 2.  Miejscem zawarcia umowy jest miejsce zamieszkania właściciela Sklepu. 
 3. Z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki Sklepu i Zamawiającego  podlegają przepisom obowiązującego prawa.


VI. Reklamacje zakupionego towaru


1. W przypadku wad towaru, innych niż wyraźnie wymienione w jego opisie, Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru na adres właściciela Sklepu : 

2. W przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej  (Konsument) obowiązują zasady reklamacji określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

 

3. W przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą  (Przedsiębiorca) lub osobą prawną obowiązują zasady reklamacji określone w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

 VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot towaru


1. Zgodnie z treścią art. 2 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. zamawiający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej może odstąpić od umowy kupna towaru i dokonać jego zwrotu bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres właściciela sklepu internetowego  przed upływem wskazanego terminu.

2. W razie odstąpienia przez zamawiającego  od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a zamawiający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej  jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno Sklep, jak i zamawiający są zobowiązani zwrócić sobie w stanie niezmienionym to, co sobie wzajemnie świadczyli. Zwrot świadczeń (w tym ceny zakupu towaru) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

4. Prosimy o podanie w treści oświadczenia o odstąpieniu od zakupu towaru numer zamówienia, którego odstąpienie dotyczy, co ułatwi Sklepowi identyfikację  transakcji. To samo dotyczy przesyłki ze zwrotem towaru, w przypadku gdyby zwrot nie nastąpił wraz z wysyłką oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 


VII. Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe podawane przez Zamawiającego podczas rejestracji w serwisie oraz w formularzu zamówienia są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach związanych z realizacją umowy kupna towaru oraz ewentualnej reklamacji lub zwrotu towaru.

2.Właściciel Sklepu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Zamawiającego, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach dokonania transakcji zakupu i ma prawo do wglądu do tych danych,  ich zmiany, bądź żądania usunięcia z bazy danych Sklepu.VIII. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie zmiany dotyczące  sprzedaży towarów prezentowanych na stronie Sklepu, tj. wycofywanie towarów ze sprzedaży, zmiany cen towarów,  odwoływanie akcji promocyjnych i wyprzedaży lub prowadzanie w nich zmian,  zmiany w cenniku przesyłek Sklep dokonuje tylko po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, którego zamówienie jest w trakcie realizacji  i po wyrażeniu przez niego zgody na ich dokonanie w stosunku do zamówionego towaru.


2. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną zasygnalizowane w sposób wyraźny i opublikowane na stronie Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednakże nie mają jednak wpływu na prawa i obowiązki Sklepu i Zamawiającego dotyczące zakończonych transakcji lub zamówień będących w toku realizacji.

 

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sklepem a Zamawiającym jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Koszyk

Koszyk jest pusty

3

Szukaj

You can try some popular tags here:
Featured products:

Account

No account?
Create one here
4